İtfaiye 110 Hangi Durumlarda Aranır?

110 hangi durumlarda aranır ve itfaiyenin görevleri nelerdir merak ediyorsanız en doğru adrestesiniz.

Günümüzdeki modern itfaiye teşkilatı bundan 307 yıl önce 1714 yılında Osmanlı döneminde “Tulumbacılar” adıyla kuruldu. Günümüzdeki modern itfaiye teşkilatına geçiş ise 25 Eylül 1923’de gerçekleşti. Günümüzde bir telefon uzağımızda olan itfaiye teşkilatına ulaşmak için telefon ile 110’nu aramanız yeterli. Peki , 110 hangi durumlarda aranır?

İtfaiye 110 Hangi Durumlarda Aranır?


İtfaiye hangi durumlarda aranız sorusuna cevap bulmadan önce daha anlaşılır tanım yapmak için itfaiyenin görevleri nedir ondan bahsetmekte fayda var.

Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlükte “İtfaiye” kelimesinin anlamı, Yangın söndüren kuruluştur. İtfaiye teşkilatının en temel görevi canlı hayatını kurtarmak, maddi zararı en aza indirmek ve çevreyi korumaktır. Bu görevi havadan, karadan ve denizden gerçekleştirmeye yedecek donanım ve birikime sahiptir.

110 İtfaiye numarasını gereksiz yere meşgul etmemek hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle acil durum haricinde lütfen aramayınız.

 • Yangın
 • Sel, deprem ve buna benzer oluşacak olan tüm doğal afetler
 • Trafik kazası
 • Göçük
 • Hayvan kurtarma

İlgili içerik : Polis İmdat 155 Hangi Durumlarda Aranır?

İtfaiyenin Görevleri Nelerdir?

21 Ekim 2006 yılında Resmi gazetede yayınlanan belediye itfaiye yönetmeliğine göre itfaiyenin görevleri nelerdir hep birlikte inceleyelim.

İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır:

 • Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 • Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.
 • Su baskınlarına müdahale etmek,
 • Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
 • 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
 • 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
 • Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
 • Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
 • Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizleme işlemini yaptırmak ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
 • Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
 • İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
 • İş yeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
 • Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

İlgili içerik : Jandarma İmdat 156 Hangi Durumlarda Aranır?

İtfaiye 110 hangi durumlarda aranır sorusuna cevap bulacağınız içeriğin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İtfaiyenin görevleri nelerdir başlığı altındaki bilgiler resmi gazeteden sadece imla hataları düzelterek birebir aynen yayınlanmıştır.

Önceki Gönderi Sonraki Gönderi
Yorum yok
Yorum Yaz
comment url