Enzimler Nedir?

Enzimler, Hücre içi ve dışı, metabolizma olayında etken olan biyolojik katalizörlerdir. (Katalizör madde: Kendisi reaksiyona girmeksizin, bir kimyasal reaksiyonun hızını değiştiren maddedir). Enzimler, proteindir ve bir reaksiyon ya da benzer bir grup reaksiyon için spesifiktir. Reaksiyonun hızı, mevcut enzim miktarına, reaksiyona giren maddelerin miktarına, suya, asit-baz dengesine ve birtakım ko-enzim, inhibitör ve aktivatörlere bağlıdır.

Enzimler Nedir? Kısaca
Enzimler Nedir? 

Ko-enzimlerin çoğu, vitaminler olup, vitamin eksikliğinde metabolizmanın çok fazla değiştiği görülür. Enzimler hakkındaki bilgi, günümüzde henüz tam değildir. İnsan da hastalık yaratan organizmaların hayatları, onlardaki enzim faaliyetine bağlıdır. Enzimler hakkında bilgi arttıkça, hastalıklar da ha iyi anlaşılacak ve daha etkili tedavi araçları bulunabilecektir. 
Önceki Gönderi Sonraki Gönderi
Yorum yok
Yorum Yaz
comment url