Epitel Nedir?

Epitel nedir: Vücut yüzeylerini örten dokuya epitel adı verilir. Epitel yapan hücreler, bir bazal membran üzerine dizilir ve birbirlerine sıkıca yapışırlar. Bir tabaka hücreden ibaret epitele "basit epiter", birden fazlaca baka hücreden yapılmış epitele'de, "çok katlı epitel" adı verilir.

Epitel Ne demek?
Epitel Nedir?

Epitel hücreleri, yassı, kübik ya da kolon şeklinde yüksek ola bilir ve bir epitel tabakası, bir tip veya muhtelif tip hücreden yapılmış olabilir. Muhtelif tip hücreden yapılmış epitele, geçiş (tranzisyonel) epiteli adı verilir. Bu tip epitele, üreter iç yüzü, mesane iç yüzü gibi, idrarla temas eden yüzeylerde rastlanır. Sürtünmeye ve neme karşı dayanıklıdırlar.

Üreterler ve mesanenin iç yüzünü döşeyen geçiş (transizyonel) epitelinin mikroskopik görünümü. Mesane gerildikçe, epitel de yassılaşmaktadır. Kuru olabilen yassı epitel ise, ağız derisi ve ağız iç yüzünde, ösofagus ve vagina yüzeylerini oluşturur. Salgılama ve emilme işlemlerini yapabilen kübik veya yüksek epitel hücreleri de, bağırsakta, salgı organları borularında bulunur ve çeşitli başka görevler de görebilir. 

Bazı yüksek epitel hücrelerinde bulunan kirpikler (cilia) ritmik bir şekilde atarak, çevrelerindeki sıvıyı hareket ettirirler. Böylelikle, solunum yollarının kirpikli yüksek epitel hücreleri, balgamı akciğerlerden boğaza iletebilir ve fallop borularında bulunan (bkz. Fallop Tüpü) kirpikli yük ek epitel hücreleri sayesinde, yumurta hücresi, overlerden (yumurtalıklardan) uterus'a (rahme) iletilir. 

Karaciğer, dalağın kan boşluklarını, kan ve lenf damarlarını, kemik iliğini çevreleyen epitel hücreleri, fagositoz adı verilen (bkz. Fagosit) bir olayla diğer hücre ve mikro-organizmaları yiyebilirler ve bu tip hücrelere, endotel hücreleri adı verilir; altlarındaki bazal membranla birlikte, retikulo-endotelyal sistem'in bir kısmını yaparlar (bkz. Retikülo-endotelyal Sistem).

Periton ve plevra boşluklarının epitel hücreleri, basit yassı tiptedir ve akciğerlerin, göğüs duvarı boyunca ve batın içi organlarının da birbirleri üzerinde rahatlıkla kaymasını sağlar. Bu epitele mezotel adı da verilir. Epitel hücreleri, tahribat ve eskime ye maruz olduklarından, kolaylıkla kendi kendilerini yenileyebilirler. Bazı durumlar da, bu yenileme olayı sırasında çoğalmakta olan epitel hücreleri birbirlerinden ayrılıp, çevre dokuları istila edebilir ve bu halde, bir habis tümör ya da karsinom oluşur. bkz. Kanser,
Önceki Gönderi Sonraki Gönderi
Yorum yok
Yorum Yaz
comment url