Kolloid, Kelime anlamı, "zamk'a benzer madde" dir. 

Kolloid
Kolloid Nedir?

Kolloid bir sistemde, dispers faz denen maddenin dağıldığı bir dispersion ortamı vardır. Süspansiyon kolloidlerinde, dispers faz, erimeyen bir maddedir (örneğin bir metaldir) ve dispersiyon ortamı da, bir gaz, sıvı, ya da katıdır. Emülsiyon kolloidlerinde, dispersiyon ortamı, bir Sıvıdır (genellikle sudur) ve dispers faz da, zamk gibi karışık bir organik maddedir.

Yorum Yaz

Daha yeni Daha eski