Kranial Sinirler (Kafa Çiftleri)

Kranial Sinirler (Kafa Çiftleri). Kafatası içindeki beyin ve beyin sapı kaynaklı 12 sinirdir; genellikle Romen rakamlarıyla belirtilir isimleri ve görevleri:

Kranial Sinirler (Kafa Çiftleri) ve görevleri
Kranial Sinirler (Kafa Çiftleri)

 1. I. Nervus Olfactorius: Koku siniridir; koku hissini burundan beyne iletir.
 2. II. Nervus Opticus: Görme siniridir; impulsları, gözden beyne iletir.
 3. III. Nervus Oculomotorius: Göz küresini oynatan, pupillayı kontrol eden, lens'in (merceğin) şeklini değiştiren ve üst göz kapağını kaldıran kasları sinirlendirir.
 4. IV. Nervus Trochlearis: Bu sinir, beyin sapının arkasından çıkar ve onu çevreleyip, öne ilerler, göz küresini aşağı dışa oynatan kası (musculus obliquus superior'u) sinirlendirir.
 5. V. Nervus Trigeminus: Liflerin çoğu hissi, bir kısmı da motordur. Hissi kökün üç dalı vardır. Birincisi, başın üst kısmının (göz, burun, alın ve kulakları birleştiren çizgiye kadar olan kafa derisi) siniridir; ikincisi, üst dudak, yanak, üst çene dişleri ve damağı sinirlendirir; üçüncüsü de, alt dudak, çene, şakaklar, alt çene dişleri ve ağız tabanının hissi siniridir. Motor kısmı, çiğneme kasla rini oynatır.
 6. VI. Nervus Abducens: Göz küresini dışa döndüren kasın (day rectus kannion) siniridir. 
 7. VII. Nervus Facialis: Yüz kaslarını sinirlendirir.
 8. VIII. Nervus Acusticus: İşitme siniridir. İki kısmı vardır: Biri, işitme organından aldığı impulsları beyne iletir; diğeri ise, beyne, denge organının impulslarını getirir.
 9. IX. Nervus Glossopharyngeus: Bu sinir, orta kulak, östaki borusu, dilin arka kısmı, bademcik, boğazın yanları ve yumuşak damağın yanlarının hissi siniridir. Tükürük bezi, dilin ufak mukus salgılayan bezleri ve bo gazın daha derin kısımlarına da dallar verir. 
 10. X. Nervus Vagus: Çok uzun seyreden bir sinirdir. Farinks, larinks ve ses tellerini oynatan kaslara dallar verir; kalp, mide, ösofagus'un alt kısmı, ince bağırsağın tümü ve kalın bağırsağın yarısına da parasempatik lifler yollar (bkz. Sinir Sistemi).
 11. XI. Nervus Accessorius: Vagus sinirine bir dal verir ve bundan sonra kafa tasını terkedip, boyundaki sternomastoid ve trapez kaslarını sinirlendirir.
 12. XII. Nervus Hypoglossus: Dil kaslarını ve dili etkileyen diğer kasları sinirlendirir.
Önceki Gönderi Sonraki Gönderi
Yorum yok
Yorum Yaz
comment url