Lomber Ponksiyon Nedir?

Lomber Ponksiyon. Laboratuvar incelemeleri için, serebro-spinal (beyin- omurilik) sıvıdan bir nümune almak, ya da omurga kanalına, Röntgen resmi çekmek veya spinal anestezi sağlamak için ilaç zerk etmek amacıyla, içi boş bir iğnenin sokulmasıdır. 

Lomber Ponksiyon Uygulaması
Lomber Ponksiyon


Omurilik ikinci bel omuru hizasında sonlandığından, onu zedelememek için, ponksiyon, bel bölgesinde, üçüncü ve dördüncü, ya da dördüncü ve beşinci omur cisimleri arasından yapılır. Lomber ponksi = yonda, lokal anesteziden yararlanılır.

Lomber Ponksiyon
Lomber Ponksiyon Nedir?

Lomber ponksiyon yapılırken, iğneyi hiç bir zaman iki ve üçüncü lomber (bel) vertebralarının (omurlarının) üstündeki aralıktan sokma malıdır. Omurilik ikinci lomber vertebra hizasında sonlanır. Genellikle ponksiyon, resimde gösterilen seviyeden biraz aşağıdan, üç ve dördüncü vertebraların arasından yapılır.
Önceki Gönderi Sonraki Gönderi
Yorum yok
Yorum Yaz
comment url