Osteomyelit Nedir?

Osteomyelit, Kemik iliği iltihabıdır.

Osteomyelit sebebi: Enfeksiyon, ya vücudun başka bölgesinden, kanla kemiğe iletilir veya açık bir kırık, yara ya da ameliyat sonucu kemikte belirir. Bozuk sağlık ve beslenme şartları, hastalığa yatkınlığı yaratır. Bundan ötürü, dünyanın sağlık şartlarının bozuk olduğu bölgelerinde özellikle çocuklarda rastlanır. Etken mikro-organizma genellikle Staphylococcus aureus'tur.

Osteomyelit sebebi, belirtileri ve tedavisi
Osteomyelit Nedir?

Osteomyelit belirtileri: Hastalık, akut ya da kronik olabilir.
  1. Akut: Hasta uzuv ağrılıdır ve iltihap alanında aşırı hassasiyet vardır. Hasta, ateşli ve halsizdir. Hastalık ilerledikçe, enfekte kemiğin üstünde bir şişkinlik belirir ve deri kızarır.
  2. Kronik: Bu tür iltihap genellikle açık yara ve kırıklar sonrası görülür. Ağrı ve cerahat vardır. Hastalığın gidişi düzensiz dir; zaman zaman iltihap belirtileri ortaya çıkar ve bunu görünürde bir iyileşme dev resi takip eder.
Osteomyelit Tedavi: 
  1. Teşhis konur konmaz, antibiyotik verilir. Cerahat varsa, hastalık alanı cerrahi olarak açılmalı ve gerekirse, cerahati dışarı akıtmak amacıyla kemikte delikler açılmalıdır. Açık bir kırık ya da ameliyat alanında osteomyelit'in belirmesi, önemli bir komplikasyondur. Antibiyotiklerin keşfinden önce, osteomyelit sonucu genellikle ampütasyondu. II. Dünya Savaşında bu yüzden kol ya da bacağını kaybetmiş çok sayı da orta yaşlı kişi vardır: O zamanlar, açık kırık olur olmaz, osteomyelit'in belirmesini beklemeksizin ampütasyona gitmeyi Adet edinmiş hekimler vardı; 
  2. Kronik osteomyelitte, genellikle ölü kemik dokusu ya da kurşun, şarapnel parçaları, cerrahın koyduğu vidalar gibi yabancı cisimler vardır. Olu kemik dokusu sekestr adını alır ve her hangi bir yabancı cisim gibi, bu da ameliyatla çıkartılmalıdır. Ölü dokunun içinde bulunduğu boşluk kazınır ve alttan itibaren iyileşmesi için tedbir alınır, uzuv alçıya konur, var olan organizmaların hassasiyetine uygun antibiyotikler verilir.
Önceki Gönderi Sonraki Gönderi
Yorum yok
Yorum Yaz
comment url